Att ha tillgång till friskt dricksvatten är en livsförutsättning och en given del i ett fungerande hushåll. Om du skaffar dig en djupborrad brunn får du en långsiktigt hållbar vattenförsörjning, som inte påverkas av de senaste årens oförutsägbara väder och klimatförändringar. Om du har en grävd brunn riskerar du föroreningar i vattnet vid hårt regn och sinande brunn vid torka.

En borrad vattenbrunn hämtar vattnet från berggrunden och kapaciteten styrs av de vattenförande sprickorna samt dimensionen på borrhålet och i pumpsystemet.

Något som är mycket viktigt innan du börjar borra din brunn är att hitta rätt placering av den. Tar du hänsyn till regler, omgivningens förutsättningar och eventuella markföroreningar kan du påverka vattnets kvalitet.

Sedan är det dags för borrning och tillhörande åtgärder och slutligen installation av pumpsystemet. I borrhålet monteras en pump som levererar vatten genom rörledning upp till ditt hus, där sedan ett tryckkärl ger lagom tryck i kranarna.

Var noga med att all utrustning som används är typgodkänd.