Publicering.se https://publicering.se Artiklar Tue, 22 Sep 2020 09:15:38 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.3 Radonsanering https://publicering.se/radonsanering/ https://publicering.se/radonsanering/#respond Wed, 09 Sep 2020 08:49:00 +0000 https://publicering.se/?p=91 Fortsätt läsa →]]> Vid radon i fastighet är det viktigt att rätt radonåtgärd görs vid radonsanering, då fel åtgärd kan vara verkningslös eller förvärra till och med problemet. Det du först måste göra är att ta reda på varifrån radongasen kommer. Det är inte den kommer från blåbetongen i ett hus.

Genom en så kallad gammamätning kan du konstatera i vilken omfattning blåbetong förekommer och vilken strålningsgrad den i så fall har. Därefter gör du en överslagsbedömning av hur mycket radon som kommer från byggnadsmaterialet och hur mycket som kommer från marken.

Radon från byggmaterialet

När det finns förekomst av radon i byggmaterialet avgår radongas konstant från väggen. Strålningsklass, kemisk sammansättning samt ytbehandling påverkar hur mycket radon som sprids ur materialet.

En obehandlad blåbetongvägg avger mycket mer radongas än en målad och putsad yta. Däremot försämrar ett spikhål genom tätskiktet isoleringsförmågan avsevärt. En obehandlad blåbetongvägg bör alltså förses med någon form av ytbehandling som bromsar radonavgången. Här rekommenderas en så kallad radonduk.

Sedan gäller omvänd proportionalitet mellan radongashalt och luftomsättning
– varje fördubbling av luftomsättningen halverar radongashalten.

Enklare radonsanering i byggmaterial kan ske genom mer ventilation:

  • Riva bort fönsterlister, montera spaltventiler i fönsterkarmar eller montera ytterväggsventiler.
  • Förbättra självdragssystemet genom att rensa kanaler eller öppna frånluftventiler. Montera ett frånluftssystem.
  • Installera mekanisk till och frånluft med värmeåtervinning

Markradon

Markluft letar sig in genom otätheter i husets grundkonstruktion. Drivkraften är undertrycket vid bottenplattan, skapat av husets ventilation. Vanliga läckage är renslucka för avlopp, rörgenomföringar, spricka mellan platta och nerdragen grundmur.

Om man lyckas täta alla läckage, så skulle radonproblemet vara löst.
Tyvärr kan det vara mycket svårt att hitta och täta alla ställen.
Vi har sett att markluft kan komma in via ett plugghål i en betonghålstensvägg.

Metoder för sanering av markradon:

  • Täta bottenplattan där radonet läcker in.
  • Installera radonsug. Radonsugen skapar ett undertryck under plattan så att markluften förhindras att sugas in i huset.
  • Riva bort fönsterlister, montera spaltventiler i fönsterkarmar eller montera ytterväggsventiler.
  • Montera ett till och frånluftssystem. Systemet måste balanseras så att undertrycket inte blir för stort.

Läs mer om radon på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

]]>
https://publicering.se/radonsanering/feed/ 0
Hyr av företag anslutna till Hyreskedjan https://publicering.se/hyr-av-foretag-anslutna-till-hyreskedjan/ https://publicering.se/hyr-av-foretag-anslutna-till-hyreskedjan/#respond Thu, 06 Aug 2020 06:35:00 +0000 https://publicering.se/?p=54 Fortsätt läsa →]]> Hyreskedjan är en rikstäckande branschorganisation för alla uthyrningsföretag i Sverige. Den kompetens och det breda maskinsortiment som marknaden kräver för såväl bygg- och anläggningsbranschen, industri, stat, kommuner samt privatkunder bygger på erfarenhet och ständig utveckling sbland uthyrarna.

Hos medlemsföretagen finns både stora och små företag med brett sortiment, dessutom finns det nischade företag som enbart erbjuder exempelvis liftar eller bodar, men med en mycket djup kompetens inom just sitt område område.

De anslutna företagen finns över hela Sverige, vilket innebär en trygghet att det alltid finns ett företag tillgängligt för de kunder som arbetar över ett större geografiskt område.

Små företag får det stora företagets resurser genom ett nära och direkt samarbete mellan medlemsföretagen vilket innebär att de flesta problem och typer av arbetsuppgifter kan klaras med egna och/eller gemensamma resurser.

Inom branschföreningen bevakas och informeras till medlemsföretagen om myndighetskrav, lagkrav samt övriga bestämmelser och förordningar som krävs för att kunna tillhandahålla maskiner och utrustning som är de mest lämpade för att uppfylla ställda arbetsmiljökrav, ergonomikrav samt med avseénde på effektivitet och ekonomi det bästa alternativet.

Medlemsföretagen arbetar mot såväl kvalitets- som miljösystem för att möta högt ställda kundkrav för maskinuthyrning.

]]>
https://publicering.se/hyr-av-foretag-anslutna-till-hyreskedjan/feed/ 0
Gallerdurk i glasfiber https://publicering.se/gallerdurk-i-glasfiber/ https://publicering.se/gallerdurk-i-glasfiber/#respond Mon, 20 Apr 2020 09:29:52 +0000 https://publicering.se/?p=7 Fortsätt läsa →]]> För de verksamheter som er i behov av att använda sig av gallerdurk kan det vara ett bra alternativ att prova gallerdurk producerad av glasfiberarmerad plast (GAP). Gallerdurk i glasfiber är oslagbart när det gäller användande i kemiskt aggressiva miljöer och i saltvattenmiljöer. Genom det slitstarka slutresultatet och låga vikt som produkten får när den är producerad i GAP utmanar den även i övriga miljöer.

En producent av gallerdurk i GAP är GAP Experten, som levererar glasfiberprodukter av högsta kvalitet till mycket fördelaktiga priser. Deras gallerdurk i ISO-polyester har en sandad yta, vilket gör att den blir halkskyddad, och den lämpar sig då extra bra som gångbana. De kan dessutom leverera gallerdurk i vinylester mot förfrågan.

]]>
https://publicering.se/gallerdurk-i-glasfiber/feed/ 0