I och med att antalet laddboxar ökar lavinartat runt om i landet ken det uppstå brister med nuvarande elnät och det ställer nya krav för att strömförsörjningen ska klaras av på ett effektivt sätt.

Detta kräver att elnätet är mer flexibelt än tidigare och en viktig del i att klara av den ökade fordonsladdningen är nätstationer. De ger anslutning till mellanspänningsnätet och är en idealiska som lösning för exempelvis publika laddare.

Det finns ett flertal olika aktörer involverade för att anpassa elnätet för framtida krav. En sådan aktör är KL Industri som bland annat produceras nätstationer i både plåt och betong. De producerar även låg- och mellanspänningsställverk.

Företaget har funnits sedan 1946 och har en gedigen historia och erfarenhet av produktion av komponenter till elnätet och levererar till kunder över hela Norden.