Hyreskedjan är en rikstäckande branschorganisation för alla uthyrningsföretag i Sverige. Den kompetens och det breda maskinsortiment som marknaden kräver för såväl bygg- och anläggningsbranschen, industri, stat, kommuner samt privatkunder bygger på erfarenhet och ständig utveckling sbland uthyrarna.

Hos medlemsföretagen finns både stora och små företag med brett sortiment, dessutom finns det nischade företag som enbart erbjuder exempelvis liftar eller bodar, men med en mycket djup kompetens inom just sitt område område.

De anslutna företagen finns över hela Sverige, vilket innebär en trygghet att det alltid finns ett företag tillgängligt för de kunder som arbetar över ett större geografiskt område.

Små företag får det stora företagets resurser genom ett nära och direkt samarbete mellan medlemsföretagen vilket innebär att de flesta problem och typer av arbetsuppgifter kan klaras med egna och/eller gemensamma resurser.

Inom branschföreningen bevakas och informeras till medlemsföretagen om myndighetskrav, lagkrav samt övriga bestämmelser och förordningar som krävs för att kunna tillhandahålla maskiner och utrustning som är de mest lämpade för att uppfylla ställda arbetsmiljökrav, ergonomikrav samt med avseénde på effektivitet och ekonomi det bästa alternativet.

Medlemsföretagen arbetar mot såväl kvalitets- som miljösystem för att möta högt ställda kundkrav för maskinuthyrning.